výroba, dodávka a montáž atypických výrobkov z terazza
 
predaj, dodávka a montáž terazzovej a betónovej dlažby
 
porez dreva – dosky, fošne, hranoly, strešné laty, krov